DGP dotarła do projektu przygotowanego przez resort pracy. Zmiany w odprowadzaniu składek na ZUS dadzą kasie państwa ponad 5 mld zł ekstra wpływów w przyszłym roku.

Dokument został dzisiaj skierowany do skonsultowania przez partnerów społecznych.

- W projektowanej regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zmiana – według wyliczeń Ministerstwa Finansów – dotknie około 350 tys. podatników.

Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ZUS do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia spowoduje wzrost wpływów składkowych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększą się również wpływy składkowe do Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz kwoty składek odprowadzanych do otwartych funduszy emerytalnych.

Mniejsze będą za to przelewy na ubezpieczenie zdrowotne oraz dochody z podatków CIT i PIT. W sumie jednak sektor finansów publicznych będzie jednak na plusie w wysokości 5,24 mld zł tylko w 2018 r.