statystyki

Powództwo cywilne szansą na zwrot składek przy outsourcingu

autor: Paula Koczara26.10.2017, 10:52; Aktualizacja: 26.10.2017, 11:02
prawo

Dotychczasowe orzeczenia były jednak wydawane w stanach faktycznych, w których świadczenia na rzecz ZUS nie mogły być kwalifikowane jako nienależnie opłacone składki w rozumieniu ustawy systemowej albo kwestionowano uprawnienie wnioskodawcy do dochodzenia zwrotu na podstawie art. 24 ust. 6a–6h ustawy.źródło: ShutterStock

Nowe przepisy pozwalają ZUS zaliczyć wpłacone kwoty na konto innego podmiotu. Choć nie wynika to wprost z przepisów, można próbować odzyskać je w sądzie. Nie wiadomo tylko, kogo pozwać.

Nowelizacja ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.; dalej: ustawa systemowa) dała ZUS możliwość wydania decyzji stwierdzającej, że płatnikiem jest inna firma niż ta, która zgłosiła zatrudnionych do ubezpieczeń. Opłacone zaś przez nią składki ZUS może zaliczyć na poczet należności nowo ustalonego płatnika. Dla zgłaszającego do ubezpieczeń, bo takim pojęciem posługuje się ustawa systemowa wobec podmiotu pozbawionego statusu płatnika, nie przewidziano jednak możliwości żądania zwrotu nienależnie opłaconych przez siebie składek. Powstaje więc pytanie, czy i na jakiej podstawie może on chronić swoje prawa majątkowe? Czy dopuszczalna jest droga cywilnoprawna?

JAK DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ

Rozważania dotyczące możliwości ochrony praw majątkowych zgłaszającego do ubezpieczeń na drodze roszczeń cywilnoprawnych bazują na dwóch założeniach. Pierwsze wynika z uznania prawa własności do nienależnie opłaconych składek przez zgłaszającego do ubezpieczeń. Z kolei drugie z przyjęcia zasady, że na mocy art. 38a ust. 4 dochodzi ex lege do określonych przesunięć majątkowych między zgłaszającym do ubezpieczeń a ustalonym płatnikiem albo zgłaszającym do ubezpieczeń a ZUS. Kluczowe dla wskazania ewentualnej podstawy prawnej roszczeń jest ustalenie podmiotu, który uzyskuje rzeczywiste przysporzenie majątkowe kosztem zgłaszającego do ubezpieczeń. Z brzmienia art. 38a ust. 4 ustawy systemowej wynika, że podmiotem tym jest ustalony płatnik, gdyż opłacone składki zostaną zaliczone na poczet jego należności. Uwzględniając konstytutywne cechy danin publicznoprawnych, możliwe jest także przyjęcie odmiennej interpretacji i uznanie, że ZUS wciąż może dochodzić ich równowartości od ustalonego płatnika, co prowadziłoby do przysporzenia w majątku Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: FUS) poprzez dwukrotne wyegzekwowanie należności z tego samego tytułu. Wydaje się, że bardziej prawdopodobne jest, że ZUS będzie odwoływał się do wykładni językowej, a adresatem roszczeń będzie ustalony płatnik, jednak wobec wątpliwości co do prawidłowej interpretacji tego przepisu warto rozważyć oba scenariusze.


Pozostało 79% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane