Od 1 stycznia 2009 r. urzędy pracy obowiązkowo odprowadzają składkę zdrowotną od każdego bezrobotnego. Jak sprawdziliśmy, urzędy nie mają kłopotu z realizacją tego obowiązku.

- Ubezpieczamy niemal każdą osobę, która jest zarejestrowana jako bezrobotna - mówi Monika Misztal z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

Dodaje, że odmówią bezrobotnemu ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli zadeklaruje, że jest ubezpieczony z innego tytułu. Na przykład ktoś ma odprowadzaną składkę zdrowotną z tytułu przyznania renty rodzinnej w wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia.

Nowa regulacja jest skutkiem wejścia w życie nowelizacji art. 66 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 166, poz. 1172). Do końca ubiegłego roku urzędy nie zgłaszały do ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych, którzy mają tzw. status członka rodziny. To ubezpieczony (osoba najbliższa), np. mąż, składał w firmie, tj. u płatnika składek, wniosek o objęcie ubezpieczeniem członka rodziny (np. dziecko, wnuka, małżonka, rodziców czy dziadków). Od stycznia to urząd pracy, jeśli zarejestruje jakąś osobę jako bezrobotną, odprowadza za nią składkę do NFZ.

- Do końca ubiegłego roku musieliśmy badać, czy członek rodziny zgłosił do ubezpieczenia bezrobotnego, co było pracochłonne - mówi Monika Misztal.