Zasada równego traktowania pracowników nie wyklucza różnicowania ich pensji, jeśli różnią się pod względem cech osobistych i w różny sposób wykonują swoją pracę.
ORZECZENIE
Zwolnieni pracownicy zwrócili się do sądu I instancji o zasądzenie od ich firmy wypłaty odszkodowania za rozwiązanie z nimi umów o pracę. Ich zdaniem zachowanie pracodawcy nosiło cechy dyskryminacji. Ich płace w porównaniu z tymi, jakie firma zaoferowała zatrudnionym na ich miejsce, były niższe. Wskazywali, że jedyną tego przyczyną jest to, że nowi pracownicy byli obywatelami Niemiec.