Maturzyści nie poznają już tak łatwo pytań, które będą mogli wylosować na egzaminie ustnym z języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna chce dopracować system tak, by pozostały one tajne.
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna

W 2018 r. na egzaminach dojrzałości niewiele się zmieni. Nadal, aby zdać maturę, trzeba będzie przystąpić do egzaminu z języka polskiego, nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu dodatkowego. CKE chce jedynie dopracować kwestie organizacyjne matur ustnych z języka polskiego tak, aby zapobiec wypływaniu pytań do internetu. Obecnie egzamin ten, podobnie jak w latach ubiegłych, ma formę wypowiedzi, do której abiturienci przystępują po wylosowaniu pytania. Pula 32 nowych zadań przygotowywana jest na każdy dzień egzaminu. Zestaw pytań zmienia się co pięciu maturzystów. Każdy zdający ma 15 minut na odpowiedź, ale zdarza się, że maturzysta szybciej zakończy egzamin. Wówczas dzieli się zagadnieniami na portalach społecznościowych, przez co osoba, która dopiero czeka w innej szkole na egzamin, może dowiedzieć się, jakie pytanie ma szanse wylosować. CKE chce dopracować system tak, aby pytania pozostały tajne.
Pomysł już jest, ale Marcin Smolik, dyrektor CKE, nie chce zdradzać szczegółów. – Wolimy nie opisywać tego rozwiązania publicznie – informuje. – Pytania będą przypisane do konkretnej godziny, ale w różnej kolejności – dodaje jedynie.
Czy w praktyce zamiana kolejności pytań utrudni wyciek do internetu? Trudno powiedzieć.
W przyszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia egzamin będzie mógł rozpocząć się nie wcześniej niż o godzinie 9.00 i zakończy się nie później niż ok. godziny 18.00. Egzaminatorzy będą mogli w danym dniu przepytać nie więcej niż 20 osób. Szczegółowy harmonogram będzie zawierał listę zdających wraz z godziną ich egzaminu, liczbę przerw i czas ich trwania.
Po przepytaniu grupy pięciu zdających zostanie ustalona liczba punktów przyznanych każdemu uczniowi, a egzaminatorzy przekażą im informację o wyniku.
MATEMATYKA
JĘZYK POLSKI
JĘZYK ANGIELSKI