Repatrianci będą mieli zapewnione prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Tak zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.Osoby, które nabyły obywatelstwo polskie w drodze repatriacji, na podstawie wizy krajowej, przez okres do 90 dni od dnia przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane z budżetu państwa. Zapłaci za nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort będzie rozliczał się z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie faktur wystawionych przez lecznice.