statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 12 października

autor: Anna Borysewicz, Anna Kwiatkowska, Marcin Nagórek12.10.2017, 09:29; Aktualizacja: 12.10.2017, 09:50
Niedoszły rencista powinien więc wnioskować w odwołaniu o zmianę decyzji, a nie jej uchylenie.

Niedoszły rencista powinien więc wnioskować w odwołaniu o zmianę decyzji, a nie jej uchylenie.źródło: ShutterStock

● Czy po zamknięciu jednoosobowej działalności gospodarczej zwolniony pracownik uzyska świadczenie przedemerytalne z ZUS

● Ze względu na zbyt niskie dochody i wysokie koszty prowadzenia działalności zlikwidowałam prowadzony przez siebie sklep z odzieżą. Od 22 lat zatrudniałam w nim kobietę, która w momencie likwidacji ukończyła 56 lat. Przez sześć miesięcy pobierała ona zasiłek dla bezrobotnych, ale z tego co wiem, nie otrzymała żadnych ofert pracy. Zwróciła się do ZUS o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego. Tymczasem ZUS wydał decyzję odmowną, argumentując, że zatrudniający jest osobą fizyczną, a więc wykluczona jest likwidacja pracodawcy. Jego zdaniem jedynie zakończyłam prowadzenie swojej działalności (wyrejestrowałam ją i sprzedałam wyposażenie sklepu oraz towar), co nie jest jednak równoznaczne z likwidacją zakładu pracy. Czy ZUS ma rację?

Stanowisko ZUS nie jest słuszne. Wypłata świadczenia przedemerytalnego w żaden sposób bowiem nie zależy od statusu pracodawcy. W świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) oraz 61 lat (mężczyzna) i ma okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

W opisywanej sytuacji pracownica spełnia więc przesłanki do uzyskania świadczenia przedemerytalnego. Z opisu problemu wynika mianowicie, że legitymuje się ona wymaganym stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 21 lat), ukończyła także minimum 56 lat. Ponadto przez sześć miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych. W czasie jego pobierania nie odmówiła zaś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Likwidacja pracodawcy w rozumieniu powołanej ustawy o świadczeniach przedemerytalnych obejmuje także osobę fizyczną, która w sposób formalny i trwały zaprzestała prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Analogiczne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt II UK 185/14.

W opisywanej sytuacji nastąpiło zaś wyrejestrowanie z ewidencji działalności gospodarczej, czytelniczka zlikwidowała prowadzony przez siebie sklep, sprzedała jego wyposażenie oraz towary. Okoliczności te świadczą więc o formalnym i trwałym zakończeniu działalności, czyli likwidacji pracodawcy.

Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że sąd, po złożeniu odwołania przez pracownicę, zmieni decyzję ZUS i otrzyma ona świadczenie przedemerytalne. 

Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).

● Mam firmę, która wykonuje prace rolne. Zatrudniam kilkanaście osób, ale tylko na umowy o dzieło. ZUS tymczasem wydał decyzję, w której stwierdził, że to nie były umowy o dzieło, ale umowy o świadczenie usług (umowy-zlecenia) i nakazał zapłatę składek. Nie zgadzam się z tym, bo przecież na każdą konkretną czynność (np. kultywatorowanie określonego areału) była podpisywana umowa, a po wykonaniu zadania sporządzaliśmy protokół. Czy jest podstawa do odwołanie się od decyzji ZUS?

Nie ma. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają zleceniobiorcy lub osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Z kolei osoby wykonujące obowiązki w oparciu o umowę o dzieło co do zasady nie podlegają obowiązkowi składkowemu.


Pozostało 70% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane