statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 12 października

autor: Anna Borysewicz, Anna Kwiatkowska, Marcin Nagórek12.10.2017, 09:29; Aktualizacja: 12.10.2017, 09:50
Niedoszły rencista powinien więc wnioskować w odwołaniu o zmianę decyzji, a nie jej uchylenie.

Niedoszły rencista powinien więc wnioskować w odwołaniu o zmianę decyzji, a nie jej uchylenie.źródło: ShutterStock

● Czy po zamknięciu jednoosobowej działalności gospodarczej zwolniony pracownik uzyska świadczenie przedemerytalne z ZUS

● Ze względu na zbyt niskie dochody i wysokie koszty prowadzenia działalności zlikwidowałam prowadzony przez siebie sklep z odzieżą. Od 22 lat zatrudniałam w nim kobietę, która w momencie likwidacji ukończyła 56 lat. Przez sześć miesięcy pobierała ona zasiłek dla bezrobotnych, ale z tego co wiem, nie otrzymała żadnych ofert pracy. Zwróciła się do ZUS o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego. Tymczasem ZUS wydał decyzję odmowną, argumentując, że zatrudniający jest osobą fizyczną, a więc wykluczona jest likwidacja pracodawcy. Jego zdaniem jedynie zakończyłam prowadzenie swojej działalności (wyrejestrowałam ją i sprzedałam wyposażenie sklepu oraz towar), co nie jest jednak równoznaczne z likwidacją zakładu pracy. Czy ZUS ma rację?

Stanowisko ZUS nie jest słuszne. Wypłata świadczenia przedemerytalnego w żaden sposób bowiem nie zależy od statusu pracodawcy. W świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) oraz 61 lat (mężczyzna) i ma okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

W opisywanej sytuacji pracownica spełnia więc przesłanki do uzyskania świadczenia przedemerytalnego. Z opisu problemu wynika mianowicie, że legitymuje się ona wymaganym stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 21 lat), ukończyła także minimum 56 lat. Ponadto przez sześć miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych. W czasie jego pobierania nie odmówiła zaś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Likwidacja pracodawcy w rozumieniu powołanej ustawy o świadczeniach przedemerytalnych obejmuje także osobę fizyczną, która w sposób formalny i trwały zaprzestała prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Analogiczne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt II UK 185/14.

W opisywanej sytuacji nastąpiło zaś wyrejestrowanie z ewidencji działalności gospodarczej, czytelniczka zlikwidowała prowadzony przez siebie sklep, sprzedała jego wyposażenie oraz towary. Okoliczności te świadczą więc o formalnym i trwałym zakończeniu działalności, czyli likwidacji pracodawcy.

Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że sąd, po złożeniu odwołania przez pracownicę, zmieni decyzję ZUS i otrzyma ona świadczenie przedemerytalne. 

Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).

● Mam firmę, która wykonuje prace rolne. Zatrudniam kilkanaście osób, ale tylko na umowy o dzieło. ZUS tymczasem wydał decyzję, w której stwierdził, że to nie były umowy o dzieło, ale umowy o świadczenie usług (umowy-zlecenia) i nakazał zapłatę składek. Nie zgadzam się z tym, bo przecież na każdą konkretną czynność (np. kultywatorowanie określonego areału) była podpisywana umowa, a po wykonaniu zadania sporządzaliśmy protokół. Czy jest podstawa do odwołanie się od decyzji ZUS?

Nie ma. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają zleceniobiorcy lub osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Z kolei osoby wykonujące obowiązki w oparciu o umowę o dzieło co do zasady nie podlegają obowiązkowi składkowemu.


Pozostało jeszcze 70% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane