Wbrew ustalonej już linii orzeczniczej organ rentowy wciąż nalicza je od daty wypłaty spornych kwot. Nie zamierza jednak zmieniać stanowiska. Wręcz przeciwnie, zabiega o zmianę obowiązujących przepisów.
Osoby, które pobrały nienależne świadczenia od ZUS, jeszcze przez pięć lat od ich wypłaty nie mogą spać spokojnie. W tym czasie ZUS może bowiem wydać decyzję zobowiązującą do zwrotu pieniędzy. Przedmiotem sporu najczęściej jest już samo uznanie świadczenia za nienależne, ale czasami ubezpieczony tego akurat nie kwestionuje (wie, że nie ma racji i przed sądem przegra), ale zarzuca ZUS nieprawidłowe obliczanie odsetek. Decyzja organu w większości przypadków będzie nakazywała ich zapłatę, licząc od dnia nastepnego po pobraniu takiego świadczenia. Tymczasem sądy, do których trafiają odwołania, stoją na stanowisku, że ZUS może ich żądać od dnia wydania, a nawet doręczenia ubezpieczonemu decyzji nakazującej zwrot świadczenia.
Za nienależnie pobrane uznaje się świadczenia: