Jak ustaliliśmy, dzisiaj Komitet Stały Rady Ministrów ma się zająć, przygotowanym przez resort pracy, projektem ustawy dającej prawo do przechodzenia na emerytury 60-letnim mężczyznom z 35-letnim stażem ubezpieczeniowym. Jeśli podczas obrad komitetu inne resorty nie zgłoszą zasadniczych uwag do projektu, może on trafić pod obrady rządu już w najbliższy wtorek. Gdy zostanie przyjęty przez rząd, trafi zapewne do Sejmu na posiedzenie zaplanowane w dniach 6-8 lutego. Oznaczałoby to, że ustawa dająca podstawę prawną do przyznawania emerytur mężczyznom urodzonym w latach 1944-1948 mogłaby zacząć obowiązywać jeszcze w marcu tego roku.

Zmiana ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) jest konieczna ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W październiku ubiegłego roku stwierdził on, że niezgodne z konstytucją jest to, że 60-letni mężczyzna z 35-letnim stażem nie ma prawa do emerytury. Przepis ten ma stracić moc w październiku tego roku, ale TK wskazał, że już teraz powinny się nim kierować sądy. Obecnie wiele osób w sądach stara się uzyskać prawo do świadczenia.