Takie ustalenia zapadły podczas piątkowego posiedzenia zespołu. Wszyscy jego uczestnicy, strona rządowa, przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych zgodzili się, że ze względu na fakt, iż kryzys gospodarczy dotyczy coraz szerszej grupy przedsiębiorców, zespół powinien zbierać się co najmniej raz w miesiącu, a w razie potrzeby nawet częściej.

Ustalono 3 priorytetowe obszary zainteresowania zespołu: inwestycje i wsparcie dla przedsiębiorców, utrzymanie miejsc pracy, osłony socjalne. Nie było jednak mowy o szczegółach.

Najbliższe spotkanie zespołu zostało zapowiedziane na 23 stycznia. Do tego czasu rząd zobowiązał się dostarczyć jego członkom analizy sytuacji gospodarczej, założenia przeciwdziałania skutkom kryzysu.