61 proc. wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych w sierpniu już zostało rozpatrzonych. Aby zdążyć do końca miesiąca, urzędnicy pracują po godzinach i w soboty.Jeszcze tylko trzy tygodnie zostały gminom na wydanie decyzji w sprawie 500 zł na dziecko w przypadku wniosków, które wpłynęły do urzędów w sierpniu br. Jak wynika z ostatnich danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do 2 października zapadło 1,3 mln decyzji przyznających wsparcie, co oznacza, że załatwiono 61,67 proc. spośród 2,1 mln wniosków z sierpnia. Większość gmin deklaruje, że zakończy proces ich rozpatrywania w ustawowym terminie, ale są i takie, którym może się to nie udać.