Zasiłek dla bezrobotnych w Danii pochodzi z jednego z dwóch źródeł. Pierwszym jest tzw. A-kasa, czyli instytucja, w której osoba pracująca dobrowolnie ubezpiecza się od bezrobocia. Zasiłek ten przysługuje wtedy wszystkim członkom A-kasy opłacającym składki i spełniającym warunki jego przyznania. Jego wysokość zależy od branży i wynosi około 3700 DKK na tydzień (1 DKK to 0,1539 zł).

Drugą instytucją, która wypłaca zasiłek, może być tzw. komuna. W tym wypadku zasiłek nie jest obligatoryjny, lecz przyznawany uznaniowo w zależności od sytuacji bezrobotnego i sytuacji w zakresie bezrobocia w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania bezrobotnego.

Zasiłek pobierany przez obcokrajowca (np. Polaka) może być przez pewien okres transferowany do kraju jego zamieszkania.

Gdy zasiłek jest już przyznany i pobierany, to należy zgłosić u płatnika chęć jego transferu do Polski. Trzeba też wypełnić tzw. formularz unijny E-303. Z tym formularzem można pojechać do Polski i przez okres trzech miesięcy poszukiwać pracy w Polsce.

Pobierany do tej pory w Danii zasiłek przeliczony zostanie w Polsce na złotówki. Z informacji uzyskanych w jednym z powiatowych urzędów pracy wynika, że najniższy transferowany do tej pory z zagranicy zasiłek wynosił 2 tys. zł na miesiąc.

Ponieważ wysokość wypłacanego w Polsce zasiłku zależy od stażu pracy to oprócz formularza E-303 należy dostarczyć potwierdzający duński staż pracy na formularzu E-301. Jeżeli udokumentowany ogólny staż pracy bezrobotnego wynosi minimum 20 lat, to miesięcznie polski zasiłek wynosi niespełna 600 zł. W takiej sytuacji korzystniejszy jest transfer z Danii przez okres trzech miesięcy.

Należy jednak pamiętać, że jeśli bezrobotny nie znajdzie pracy w Polsce i chce wrócić z powrotem do Danii, to najpóźniej w ostatnim dniu trzymiesięcznego pobytu poza tym krajem musi zgłosić się z powrotem we właściwym urzędzie w Danii i pozostawać do dyspozycji duńskiego rynku pracy.

gp@infor.pl