statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 28 września 2017 roku

autor: Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Marcin Nagórek28.09.2017, 10:11; Aktualizacja: 28.09.2017, 10:47

Kiedy składamy skargę na czynności egzekucyjne ZUS? Jak zatrudnić żonę na umowę zlecenie?

● Decyzją z marca tego roku NFZ ustalił, że podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Decyzję tę zaskarżyłam do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W tym samym czasie ZUS wydał decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od lipca 2016 r. do lutego 2017 r. Przez moje niedopatrzenie nie złożyłam od niej odwołania. Ku mojemu zdziwieniu ZUS rozpoczął egzekucję, zajmując moją emeryturę. Czy mogę złożyć skargę na czynności egzekucyjne (podjęcie i prowadzenie egzekucji) mimo zaskarżenia do WSA decyzji prezesa NFZ o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Oczywiście nie ma przeszkód do wniesienia skargi na czynności egzekucyjne, choć trudno przewidzieć jej skuteczność. Pozwala na to ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przewidując, że zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Skargę tę co do zasady należy wnieść w terminie 14 dni od zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej. W przedstawionym stanie faktycznym wydaje się, że organ egzekucyjny powinien skargę uwzględnić i zawiesić postępowanie. Powołana ustawa stanowi bowiem, że jeżeli zostało wszczęte postępowanie w sprawie istnienia lub wysokości dochodzonej należności pieniężnej, wierzyciel zawiadamia o tym organ egzekucyjny, wskazując, w jakim zakresie egzekwowana należność pieniężna nie została zaskarżona. Zawiadomienie takie powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej przedmiotu sporu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o ile wierzyciel nie wystąpi z uzasadnionym wnioskiem o dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego lub podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego. Biorąc pod uwagę, że kwestia podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jest obecnie rozstrzygana przez WSA i wynik procesu wpływa bezpośrednio na wysokość dochodzonej należności być może zamiast skargi należałoby po prostu złożyć tylko takie zawiadomienie. Decyzja w tym zakresie należy jednak do organu egzekucyjnego.

Podstawa prawna

Art. 32a, art. 54 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.).

● Słyszałem, że po ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego znacznie łatwiej o polubowne załatwienie sprawy w urzędzie. Ponieważ ZUS prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie podlegania przeze mnie ubezpieczeniom społecznym, chciałbym zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji w tym zakresie. Chodzi mi zwłaszcza o jeden wątpliwy okres. Czy jest to możliwe?

Niekoniecznie. Wniosek o przeprowadzenie mediacji można oczywiście złożyć zawsze, jednak biorąc pod uwagę przedmiot postępowania oraz podmiot, do którego jest kierowany, mediacja nie zostanie raczej przeprowadzona. Rzeczywiście ostatnia nowelizacja k.p.a. z kwietnia tego roku wprowadziła instytucję mediacji w ramach postępowania administracyjnego. Jest ona dopuszczalna w szczególności w sprawach, w których może być zawarta ugoda bądź organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania. Ustawodawca, dostrzegając problemy występujące w postępowaniach administracyjnych, ich przewlekłość, czasem nadmierny lub niewłaściwie pojmowany formalizm, zaproponował rozwiązanie, które w założeniu ma się przyczynić do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie mediacja – niekonfrontacyjny sposób doprowadzenia do załatwienia sprawy. Jednak nie w każdej sprawie mediacja rzeczywiście może być przeprowadzona. Należy zwrócić uwagę na publicznoprawny charakter zobowiązań z tytułu składek oraz na szczególny charakter spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Podleganie ubezpieczeniom następuje z mocy prawa, ZUS jedynie potwierdza, że w danych okolicznościach ubezpieczony podlega lub nie obowiązkowym ubezpieczeniom, nie ma tu więc miejsca na jakiekolwiek mediacje. Nie bez znaczenia jest przy tym to, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie jest dopuszczalne zawarcie ugody. Wydaje się, że analogicznie należy traktować kwestię mediacji na gruncie k.p.a. W takiej sytuacji nie ma więc podstaw do przeprowadzenia mediacji zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego. 


Pozostało 72% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane