Przyznawanie jednego świadczenia niezależnie od tego, iloma dziećmi urodzonymi w tym samym porodzie opiekuje się rodzic, nie narusza zasady równości.Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął wczoraj wątpliwości związane z interpretacją przepisów regulujących zasady przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym. Orzekł, że art. 10 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) w zakresie, w jakim przyznaje wyłącznie jeden dodatek bez względu na liczbę dzieci, które narodziły się w wyniku jednego porodu, nie narusza prawa. Ten niekorzystny dla opiekunów wieloraczków wyrok zamyka im drogę do dochodzenia zaległych świadczeń.