W pierwszym półroczu 2017 r. tylko 25 mln zł z nowego świadczenia na dzieci trafiło do obcokrajowców.
Od startu programu „Rodzina 500 plus” (kwiecień ubiegłego roku) wypłacono już ponad 33 mld zł. Tylko w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku na konta rodzin z dziećmi przelano niemal 16 mld zł, a do końca grudnia suma ta zwiększy się o kolejne 8 mld zł. Na przyszły rok minister finansów zarezerwował na ten cel w projekcie budżetu państwa kolejne 24 mld zł.
Nowe świadczenie wychowawcze trafiło już do niemal 4 mln dzieci przed 18. rokiem życia, a ze wsparcia państwa korzysta ponad 2,6 mln rodzin. Ze statystyk, jakie zostały udostępnione DGP przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wynika, że są to głównie polskie rodziny. Chociaż z roku na rok rekordy bije liczba cudzoziemców przyjeżdżających nad Wisłę w poszukiwaniu pracy, to bardzo niewielu z nich korzysta z programu „Rodzina 500 plus”.