Wprowadzenie bardziej korzystnej zasady przeliczania okresów nieskładkowych, na przykład urlopu wychowawczego, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. nie narusza konstytucji i wynikającej z niej zasady równości - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

"Biorąc pod uwagę, że celem ustawodawcy było wprowadzenie nowej formuły wymiaru emerytury w sposób ewolucyjny i możliwie najmniej uciążliwy dla ubezpieczonych, a także ograniczanie postępującego rozwarstwiania się wysokości przeciętnej emerytury (...) Trybunał uznał, że zaskarżony przepis spełnia wymagania dotyczące różnicowania sytuacji prawnej poszczególnych grup podmiotów" - zaznaczono w komunikacie po wyroku TK.

Sprawa przed Trybunałem wyniknęła na kanwie pytania prawnego szczecińskiego sądu, który rozpatrywał odwołanie kobiety - urodzonej w 1945 r. - od decyzji ZUS wyliczającej wysokość jej emerytury. Kobieta od maja 1974 r. do maja 1977 r. korzystała z bezpłatnego urlopu wychowawczego. Tymczasem - zgodnie z przepisami uchwalonymi w marcu 2015 r. - przy ustalaniu kapitału początkowego do okresów nieskładkowych osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. stosowany jest wskaźnik 1,3 proc. podstawy wymiaru, podczas gdy w stosunku do osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. wskaźnik ten wynosi 0,7 proc.