Najbardziej skorzystały warmińsko-mazurskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie – tu dodatek na dziecko stanowił jedną piątą dochodów rodzin.
Baby boom trwa – w lipcu urodziło się 35 tys. dzieci, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z najnowszych danych GUS. Tendencja wzrostowa utrzymuje się od początku roku. Od stycznia do lipca na świat przyszło 235 tys. dzieci – o niemal 9 proc. więcej niż w 2016 r. Jeśli w pozostałych miesiącach trend zostanie utrzymany, to w tym roku urodzi się ponad 400 tys. dzieci.
Zdaniem ekspertów to zasługa polepszającej się sytuacji gospodarczej w kraju, w tym spadającego bezrobocia, rosnących płac, ale też dużej liczby kobiet w wieku 29–34 lat, czyli takim, w którym najczęściej decydują się na dziecko. Według analityków GUS kolejnym powodem jest też poprawa sytuacji rodzin dzięki programowi 500 plus.