Osoby ubiegające się o emeryturę lub rentę mogą liczyć na pomoc pracowników ZUS. Dotyczy to sytuacji, kiedy dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia uległy zniszczeniu w wyniku sierpniowego kataklizmu.– Wystarczy zgłosić ten fakt naszemu pracownikowi. Należy go także poinformować, jeśli ktoś zdecyduje się na przesłanie wniosku drogą listowną. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że braki w dokumentacji nie wynikają z zaniechania ubezpieczonego, lecz są następstwem szkód wyrządzonych przez nawałnicę – tłumaczy Krystyna Michałek z oddziału ZUS w Bydgoszczy.
– Wysyłaliśmy do wszystkich poszkodowanych gmin i powiatów propozycje pomocy. Możemy skierować do samorządów doradców emerytalnych, którzy pomogą w skompletowaniu dokumentów osobom zainteresowanym przejściem na emeryturę w obniżonym wieku. W ten sposób nie będą musieli jechać daleko, żeby dowiedzieć się, co trzeba zrobić, aby jak najszybciej uzyskać świadczenie – dodaje Krzysztof Cieszyński z oddziału w Gdańsku.
– Może się okazać, że będziemy występować do byłych pracodawców o uzupełnienie brakującej dokumentacji dotyczącej okresów zatrudnienia oraz wysokości zarobków. Od 1999 r. wszyscy ubezpieczeni mają indywidualne konta, więc od tego roku łatwiej odtworzyć brakujące okresy. O wiele trudniej będzie w przypadku dokumentów wystawionych przed wyżej wymienioną datą – wyjaśnia Krystyna Michałek. – Ale będziemy się starać pomóc w oparciu o posiadaną bazę zlikwidowanych przedsiębiorstw – dodaje.
O wskazanie okresów podlegania ubezpieczeniom mogą się też zwrócić do oddziałów pracujący na własny rachunek. ZUS posiada informacje o wysokości składek płaconych np. przez rzemieślników, taksówkarzy, twórców. Zakład na podstawie własnej dokumentacji może także potwierdzić okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania składek pracownikom nieuspołecznionych zakładów pracy, a poczynając od 1 stycznia 1990 r. także pracownikom zakładów pracy zatrudniających nie więcej niż 20 osób. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, wystarczy w kwestionariuszu dotyczącym okresów składkowych i nieskładkowych (Rp-7), który powinien być dołączony do wniosku o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1), podać: okres pracy, nazwę zakładu pracy lub nazwisko i imię pracodawcy oraz adres miejsca pracy, Numer Konta Płatnika (NKP). W przypadku spółek cywilnych nazwę spółki oraz imiona i nazwiska wspólników.