Osoby ubiegające się o emeryturę lub rentę mogą liczyć na pomoc pracowników ZUS. Dotyczy to sytuacji, kiedy dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia uległy zniszczeniu w wyniku sierpniowego kataklizmu.– Wystarczy zgłosić ten fakt naszemu pracownikowi. Należy go także poinformować, jeśli ktoś zdecyduje się na przesłanie wniosku drogą listowną. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że braki w dokumentacji nie wynikają z zaniechania ubezpieczonego, lecz są następstwem szkód wyrządzonych przez nawałnicę – tłumaczy Krystyna Michałek z oddziału ZUS w Bydgoszczy.