Nowa ustawa reguluje zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku, kiedy pracodawca jest niewypłacalny. Poszerzono w niej katalog świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wydłużono okres, za który są one wypłacane. Prawo do świadczeń z Funduszu mają osoby zwolnione w okresie dziewięciu miesięcy, a nie sześciu, jak w poprzednio obowiązującej ustawie. Dostosowano określenie przypadków niewypłacalności pracodawcy do prawa upadłościowego i naprawczego, które zastąpiło prawo upadłościowe. Poniższe orzeczenia Sądu Najwyższego wydane zostały w stanie prawnym przed wejściem w życie ustawy z 13 lipca 2006 r. Zachowały one jednak nadal swoją aktualność, dlatego są pomocne również w interpretacji przepisów nowej ustawy.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń w eGP