Przyszłoroczna podwyżka minimalnej płacy oznacza wzrost wysokości świadczeń, składek i odszkodowań, które są z nią powiązane.

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie pracowników będzie wynosić 2100 zł miesięcznie. Z kolei najniższa pensja dla zleceniobiorców i samozatrudnionych wyniesie 13,70 gr za godzinę wykonywania usług. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r., które przyjęto na ostatnim posiedzeniu rządu.

Od nowego roku firmy będą musiały więc podwyższyć o 100 zł wynagrodzenie brutto pracowników zarabiających najniższe pensje (według szacunkowych danych jest to ok. 1,36 mln osób), a o 70 gr – najniższą stawkę godzinową dla zlecenio- i usługobiorców. Warto przypomnieć, że dotyczy to także zatrudnionych, którzy w 2018 r. rozpoczną swoją karierę zawodową. Nie obowiązuje już zasada, zgodnie z którą w pierwszym roku pracy należało im wypłacać jedynie 80 proc. najniższego wynagrodzenia.

Podwyżka ustawowego minimum spowoduje też wzrost wysokości m.in. dodatku za pracę w nocy oraz składek od przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Dynamika zmian minimalnego wynagrodzenia

Jak rosło minimalne wynagrodzenie w okresie ostatnich 10 lat
2018 r. – 2100
2017 r. – 2000
2016 r. – 1850
2015 r. – 1750
2014 r. – 1680
2013 r. – 1600
2012 r. – 1500
2011 r. – 1386
2010 r. – 1317
2009 r. – 1276
2008 r. – 1126


LICZBY
5 proc. – tyle wyniesie przyszłoroczna podwyżka minimalnej płacy (w porównaniu do 2017 r.)
86,5 proc. – o tyle wzrosło minimalne wynagrodzenie w ostatnich 10 latach
47,3 proc. – taki odsetek prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia będzie stanowić płaca minimalna w 2018 r.
38,2 proc. – taki odsetek przeciętnego wynagrodzenia stanowiła płaca minimalna w 2008 r.Jak wzrosną przykładowe świadczenia powiązane z płacą minimalną

31 500 zł - maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym (15-krotność płacy minimalnej)

2 100 zł - minimalne odszkodowanie z tytułu dyskryminacji lub mobbingu

2,50 zł - stawka dodatku za pracę w porze nocnej (za godzinę pracy w styczniu 2018 r. dla osoby zatrudnionej w podstawowym systemie czasu pracy, która ma wolne soboty z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy)

11,93 zł – minimalna stawka wynagrodzenia postojowego w lipcu 2018 r. (dla osoby zatrudnionej w podstawowym systemie czasu pracy, która ma wolne soboty z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy)

4 200 zł – maksymalna wysokość świadczenia szkoleniowego dla osoby zwolnionej z pracy

630 zł – podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorcy korzystającego z preferencji we wpłatach na ZUS (przez pierwsze dwa lata działalności)

122,98 zł –ubezpieczenie emerytalne na preferencyjnych zasadach

50,40 zł – ubezpieczenie rentowe na preferencyjnych zasadach

15,44 zł – ubezpieczenie chorobowe na preferencyjnych zasadach

11,34 zł – ubezpieczenie wypadkowe na preferencyjnych zasadach

2 100 zł – podstawa wymiaru składek dla osób korzystających z urlopu wychowawczego

Do płacy minimalnej wlicza się m.in.
• wynagrodzenie zasadnicze (w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej),
• dodatki (np. za staż pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy),
• premie i nagrody (regulaminowe i uznaniowe),
• wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, lecz nie wynikające z zakresu czynności,
• wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane za środków pracodawców (za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, przestoju nie zawinionego przez pracownika i inne),
• ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

Do płacy minimalnej nie wlicza się:
• nagrody jubileuszowej;
• odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę;
• wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
• dodatku za pracę w porze nocnejJuż w poniedziałek 18 września, tylko z Dziennikiem Gazetą Prawną, najnowszy Kodeks pracy z komentarzem do najważniejszych zmian