statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 4 września 2017 r.

autor: Anna Kwiatkowska, Marcin Nagórek14.09.2017, 11:12; Aktualizacja: 14.09.2017, 11:49

● Dlaczego złożenie wniosku o umorzenie należności nie przeszkodzi w wydaniu decyzji stwierdzającej zadłużenie

● ZUS wydał decyzję stwierdzającą, że jestem dłużnikiem z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Złożyłem odwołanie do sądu, bo uważam, że ta decyzja jest przedwczesna - wcześniej odrębnie złożyłem wniosek o umorzenie tych składek. Dowiedziałem się od urzędnika prowadzącego sprawę umorzeniową, że postępowanie jeszcze się nie zakończyło. Nie kwestionuję więc w odwołaniu samych zaległości, tylko zbyt szybkie wydanie decyzji zadłużeniowej. Czy jest szansa na jej zmianę?

Nie, decyzja najprawdopodobniej nie zostanie zmieniona tylko z tego powodu.

Z opisu sytuacji wynika, że przedsiębiorca nie kwestionuje zasadniczo istnienia długu wobec ZUS, jednak uważa, że sprawa w tym zakresie nie powinna zostać jeszcze zakończona w drodze decyzji, ponieważ nie rozpoznano uprzedniego wniosku przedsiębiorcy o umorzenie składek. Sprawa o umorzenie jest jednak sprawą odrębną i niezależną od postępowania dotyczącego ustalenia wysokości zadłużenia.

W podobnym stanie faktycznym wypowiadał się Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w wyroku z 26 lutego 2015 r., sygn. akt V U 6421/14. Wskazał tam, że to właśnie sprawa o umorzenie należności z tytułu składek jest wtórna wobec postępowania zadłużeniowego. Aby bowiem organ rentowy mógł rozpoznać wniosek o umorzenie zaległości składkowych, musi w pierwszej kolejności rozstrzygnąć podstawę istnienia takich zaległości. To oznacza, że albo taką podstawą są niesporne należności wynikające z deklaracji składanych przez płatnika, albo decyzja wydana w trybie art. 83 ust. 1 w zw. z art. 38 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, albo prawomocne orzeczenie sądowe, jeżeli decyzja ta została zaskarżona do sądu powszechnego w trybie art. 83 ust. 2 tej ustawy.

Sąd dodał, że orzekanie o umorzeniu zaległości w przypadku nieustalenia podstawy istnienia zaległości stanowi rażące naruszenie przepisów postępowania. Podkreślił również, że ZUS może, co prawda, ustalić zaległości w toku sprawy o umorzenie składek, lecz tylko wtedy, gdy wcześniej nie wydał decyzji w trybie art. 83 ust. 1 w zw. z art. 38 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Sąd zaakcentował, że ZUS powinien zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie umorzenia zaległości w trybie art. 97 par. 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego do czasu zakończenia się postępowania dotyczącego wymiaru spornych składek.

Z uzasadnienia wyroku wynika więc, że ZUS ma podstawy do wydawania decyzji stwierdzających wysokość zadłużenia przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o umorzenie długu. Z takim poglądem należy się zgodzić i stwierdzić, że brak jest uzasadnionych podstaw do zmiany decyzji ZUS przez sąd. Zapewne więc odwołanie zostanie oddalone.

Podstawa prawna


Pozostało jeszcze 76% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane