statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 4 września 2017 r.

autor: Anna Kwiatkowska, Marcin Nagórek14.09.2017, 11:12; Aktualizacja: 14.09.2017, 11:49

● Dlaczego złożenie wniosku o umorzenie należności nie przeszkodzi w wydaniu decyzji stwierdzającej zadłużenie

● ZUS wydał decyzję stwierdzającą, że jestem dłużnikiem z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Złożyłem odwołanie do sądu, bo uważam, że ta decyzja jest przedwczesna - wcześniej odrębnie złożyłem wniosek o umorzenie tych składek. Dowiedziałem się od urzędnika prowadzącego sprawę umorzeniową, że postępowanie jeszcze się nie zakończyło. Nie kwestionuję więc w odwołaniu samych zaległości, tylko zbyt szybkie wydanie decyzji zadłużeniowej. Czy jest szansa na jej zmianę?

Nie, decyzja najprawdopodobniej nie zostanie zmieniona tylko z tego powodu.

Z opisu sytuacji wynika, że przedsiębiorca nie kwestionuje zasadniczo istnienia długu wobec ZUS, jednak uważa, że sprawa w tym zakresie nie powinna zostać jeszcze zakończona w drodze decyzji, ponieważ nie rozpoznano uprzedniego wniosku przedsiębiorcy o umorzenie składek. Sprawa o umorzenie jest jednak sprawą odrębną i niezależną od postępowania dotyczącego ustalenia wysokości zadłużenia.

W podobnym stanie faktycznym wypowiadał się Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w wyroku z 26 lutego 2015 r., sygn. akt V U 6421/14. Wskazał tam, że to właśnie sprawa o umorzenie należności z tytułu składek jest wtórna wobec postępowania zadłużeniowego. Aby bowiem organ rentowy mógł rozpoznać wniosek o umorzenie zaległości składkowych, musi w pierwszej kolejności rozstrzygnąć podstawę istnienia takich zaległości. To oznacza, że albo taką podstawą są niesporne należności wynikające z deklaracji składanych przez płatnika, albo decyzja wydana w trybie art. 83 ust. 1 w zw. z art. 38 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, albo prawomocne orzeczenie sądowe, jeżeli decyzja ta została zaskarżona do sądu powszechnego w trybie art. 83 ust. 2 tej ustawy.

Sąd dodał, że orzekanie o umorzeniu zaległości w przypadku nieustalenia podstawy istnienia zaległości stanowi rażące naruszenie przepisów postępowania. Podkreślił również, że ZUS może, co prawda, ustalić zaległości w toku sprawy o umorzenie składek, lecz tylko wtedy, gdy wcześniej nie wydał decyzji w trybie art. 83 ust. 1 w zw. z art. 38 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Sąd zaakcentował, że ZUS powinien zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie umorzenia zaległości w trybie art. 97 par. 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego do czasu zakończenia się postępowania dotyczącego wymiaru spornych składek.

Z uzasadnienia wyroku wynika więc, że ZUS ma podstawy do wydawania decyzji stwierdzających wysokość zadłużenia przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o umorzenie długu. Z takim poglądem należy się zgodzić i stwierdzić, że brak jest uzasadnionych podstaw do zmiany decyzji ZUS przez sąd. Zapewne więc odwołanie zostanie oddalone.

Podstawa prawna


Pozostało 76% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane