W zeszłym tygodniu MRPiPS skierował do konsultacji projekt przewidujący wydłużenie o rok - do trzech lat, okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Podstawa wymiaru składek wynosiłaby 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w pierwszym i drugim roku prowadzenia działalności gospodarczej oraz 60 proc. w trzecim roku. Ustawa miałaby wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

"Dziennik Gazeta Prawna" - w tekście "ZUS wstawia się za przedsiębiorcami" - opublikował we wtorek opinię prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej do projektu. Wynika z niej, że Zakład nie ma nic przeciwko temu, by przedłużony tzw. mały ZUS objął także osoby, które już prowadzą działalność gospodarczą i obecnie korzystają z ulgowych stawek. Według "DGP", prezes ZUS proponuje nawet konkretny przepis przewidujący, że osoby, które obecnie korzystają z preferencji, zachowają przywilej po wejściu w życie ustawy do 36 miesięcy od momentu założenia działalności gospodarczej.

Rafalska - odnosząc się do doniesień medialnych - zapewniła we wtorek, że propozycja resortu aby "małym ZUS-em" objęte zostały dopiero osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej po 1 stycznia 2018 r., była podyktowana wyłącznie potrzebami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. "Są one związane z koniecznością dostosowania systemów informatycznych do nowych regulacji" - napisała w oświadczeniu przekazanym PAP.

"ZUS deklarował, że minimalny niezbędny czas na przygotowanie i wdrożenie takich zmian wynosi 9 miesięcy. Było to między innymi przyczyną przesunięcia wejścia w życie przepisów przywracających wiek emerytalny 60/65 lat na dzień 1 października 2017 r." - przypomniała minister.

Jak dodała, "z zadowoleniem" przyjmuje deklarację Zakładu o gotowości wdrożenia przepisów projektowanej ustawy z dniem 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom rozpoczynającym pozarolniczą działalność gospodarczą przysługuje 2-letni preferencyjny okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. W projekcie zaproponowano, by okres ten wydłużyć o rok - do 3 lat.

Jak poinformowano w uzasadnieniu projektu, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiłaby 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w pierwszym i drugim roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 60 proc. minimalnego wynagrodzenia w trzecim roku. Dopiero po tym czasie osoby prowadzące działalność zaczynałyby opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie po 2 latach).

Zdaniem autorów projektu, wpłynie to na wzrost liczby osób rozpoczynających prowadzenie działalności i zwiększy wskaźnik przetrwania przedsiębiorstw, ponieważ obecnie - jak argumentują - część przedsiębiorców zawiesza lub rezygnuje z prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie preferencyjnego okresu opłacania składek lub w roku następnym. Tymczasem, jak wynika z badań i danych statystycznych, trzeci rok działalności jest kluczowy dla funkcjonowania firmy.

W projekcie zaproponowano, by nowe rozwiązanie dotyczyło osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej po wejściu w życie ustawy.