Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności nie może wymagać opłaty za wydanie legitymacji według nowego wzoru osobie, która dysponuje ważnym dokumentem uprawniającym do ulg i zniżek. Nie jest ona bowiem duplikatem. Tak wynika z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), która dotyczy obowiązującego od 1 września br. nowego blankietu legitymacji.

Wprawdzie przepisy przewidują, że dokumenty wystawione do końca sierpnia zachowują ważność na czas w nich określony (co oznacza, że nie jest konieczna ich wymiana), ale do powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności już zgłaszają się osoby, które chcą uzyskać legitymację według nowego wzoru.
– Są one ładniejsze i wygodniejsze, bo mają format dowodu osobistego. Poza tym osoby niepełnosprawne wskazują, że nowa legitymacja jest podobna do tych obowiązujących w innych krajach UE. Jej posiadanie ułatwi im więc korzystanie z różnego typu uprawnień, np. na lotniskach czy podczas zagranicznych wyjazdów – mówi Lidia Gugała, przewodnicząca powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Szczecinie.
Nie bez znaczenia jest też to, że na nowym dokumencie stopień niepełnosprawności (podobnie jak kod dysfunkcji zdrowotnej) jest umieszczany fakultatywnie, jeżeli chce tego zainteresowana osoba.
W związku z tymi wnioskami pojawiły się wątpliwości, czy w sytuacji wydania nowej legitymacji osobie mającej ważny dokument, nowa ligitymacja powinna być traktowana jako duplikat. Jest to o tyle istotne, że uzyskanie legitymacji według nowego wzoru jest bezpłatne, natomiast za jej duplikat trzeba zapłacić 15 zł.
Jak wyjaśnia MRPiPS, wydanie legitymacji w takim przypadku nie może być uznane za wystawienie duplikatu, bo jest to wniosek o uzyskanie dokumentu według zasad obowiązujących od 1 września br. Duplikat może być wydany tylko w odniesieniu do legitymacji wystawionych już po tym terminie. Tym samym nie ma podstaw do tego, aby od osób, które chcą zastąpić ważne legitymacje nowymi, wymagać opłaty. Ponadto nie muszą one zwracać dotychczas posiadanych dokumentów.