To wydłużenie pasa startowego i szansa na umocnienie się na rynku – tak projekt ustawy o wydłużeniu okresu preferencyjnego opłacania składek przez przedsiębiorców skomentował dla PAP wiceminister MRPiPS Marcin Zieleniecki.

"To jest idea wydłużenia pasa startowego dla przedsiębiorców, tak ten pomysł nazywamy" – ocenił propozycję MRPiPS Zieleniecki.

Ministerstwo zaproponowało w projekcie ustawy wydłużenie preferencyjnego okresu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z dwóch do trzech lat. Podstawa wymiaru składek wynosiłaby 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w pierwszym i drugim roku prowadzenia działalności gospodarczej oraz 60 proc. w trzecim roku.

Zieleniecki zwrócił uwagę, że często przedsiębiorcy zawieszają swoją działalność w pierwszych dwóch latach. "Stąd pomysł, żeby ten dwuletni do tej pory pas startowy wydłużyć o rok i dać szansę umocnienia się na rynku, przez rok skorzystania z możliwości opłacania składek od niższej podstawy" – podkreślił.

Zdaniem Zielenieckiego projekt spowoduje, że mniej osób będzie rezygnowało z prowadzenia działalności w pierwszych dwóch latach. "W perspektywie długookresowej korzyścią dla FUS jest to, że liczba osób ubezpieczonych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności nie będzie się zmniejszać" - mówił.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobom rozpoczynającym pozarolniczą działalność gospodarczą przysługuje 2-letni preferencyjny okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. W projekcie zaproponowano, by okres ten wydłużyć o rok - do 3 lat.

Według propozycji, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiłaby 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w pierwszym i drugim roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 60 proc. minimalnego wynagrodzenia w trzecim roku. Dopiero po tym czasie osoby prowadzące działalność zaczynałyby opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie po 2 latach).

Zdaniem autorów projektu wpłynie to na wzrost liczby osób rozpoczynających prowadzenie działalności i zwiększy wskaźnik przetrwania przedsiębiorstw, ponieważ obecnie - jak argumentują - część przedsiębiorców zawiesza prowadzenia działalności gospodarczej lub rezygnuje z niego w trakcie preferencyjnego okresu opłacania składek lub w roku następnym. Tymczasem, jak wynika z badań i danych statystycznych, trzeci rok działalności jest kluczowy dla funkcjonowania firmy.