32 proc. rodzin, które otrzymały wsparcie, dobrowolnie z niego zrezygnowało. Nie potrafią walczyć z nałogami i ryzykują utratę dzieci.
Z roku na rok spada odsetek gmin, które nie mają na swoim terenie asystenta rodziny. Jak wynika z ostatniego sprawozdania z realizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.), już 94 proc. samorządów zatrudnia przynajmniej jedną taką osobę. Statystyki pokazują również, że o 31 proc. wzrosła liczba rodzin, do których asystent został skierowany przez sąd. Zdaniem ekspertów świadczy to o tym, że wymiar sprawiedliwości dostrzega pozytywne efekty ich pracy.
Lepszy niż kurator