Prezydent Lech Kaczyński zawetował we wtorek ustawę o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych. Prezydent podpisał natomiast nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych zawiera rozwiązania techniczne i miała wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Przewiduje ona utworzenie zakładów emerytalnych, zarządzających funduszami emerytalnymi, które będą wypłacały dożywotnie emerytury kapitałowe. Jeden zakład ma zarządzać tylko jednym funduszem.

"Dzisiejsze weto niczego zatem nie komplikuje - tak pod względem prawnym, jak i organizacyjnym"

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, dla zapewnienia bezpieczeństwa wypłaty świadczeń zakłady będą musiały tworzyć rezerwy dożywotnich emerytur kapitałowych i rezerwy regulacyjne.

Minister Fedak zaznaczyła, że "w ustawie o emeryturach kapitałowych, podpisanej przez prezydenta 15 grudnia 2008 r., jest rozwiązanie pozwalające wypłacać emerytury z nowego systemu przez najbliższe 5 lat. Są to tzw. emerytury okresowe".

"Dzisiejsze weto niczego zatem nie komplikuje - tak pod względem prawnym, jak i organizacyjnym" - stwierdziła Fedak. Dodała, że "przez 5 lat rząd będzie monitorował wypłaty emerytur okresowych, co pozwoli opracować możliwie najlepsze rozwiązania na przyszłość".