"Proponuje się, by okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wydłużyć o rok, tj. do okresu 3-letniego. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiłaby 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w pierwszym i drugim roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 60 proc. minimalnego wynagrodzenia w trzecim roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej" - napisano w ocenie skutków regulacji.

"Dopiero po tym okresie osoby prowadzące pozarolniczą działalność zaczną opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie po 2 latach). Proponowane rozwiązanie wpłynie na wzrost liczby osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności i zwiększy wskaźnik przeżycia przedsiębiorstw" - dodano.

W okresie 10 lat od wejścia ustawy koszt wprowadzenia zmian ma wynieść 3.462,3 mln zł. Koszt dla FUS ma wynieść 4.067,8 mln zł, dla Funduszu Pracy 187,7 mln zł, natomiast budżet państwa ma zyskać 214,7 mln zł, JST 212,4 mln zł, a NFZ 366,1 mln zł.

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

W załączniku OSR do ustawy.