Od 1 stycznia 2009 r. osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub charakterze wykonujące prace wymienione w załączniku do ustawy o emeryturach pomostowych mogą ubiegać się o to świadczenie. Według Przemysława Przybylskiego, dyrektora Biura Prasowego ZUS, przy ustalaniu, czy został spełniony warunek co najmniej 15-letniego okresu pracy w takich warunkach uwzględni okresy pracy przed 1 stycznia 2009 r. wymienione oraz w nowych wykazach prac uprawniających do emerytury pomostowej.

- Okresy te podlegają sumowaniu - mówi Przemysław Przybylski.

ZUS wyjaśnia, że warunek pracy w tzw. szkodliwych warunkach przed 1 stycznia 1999 r. zostanie uznany za spełniony, jeżeli praca ta była wykonywana przez co najmniej jeden dzień. Drugim warunkiem jest wykonywanie jej po 31 grudnia 2008 r.

Ustawa o emeryturach pomostowych gwarantuje również uzyskanie prawa do emerytury pomostowej ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy wprawdzie po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywali pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uprawniającej do emerytury pomostowej, ale spełnili inne warunki określone w ustawie niezbędne do uzyskania prawa do takiego świadczenia. W tym przypadku chodzi o posiadanie okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymaganego w przepisach regulujących nabycie uprawnień do takiej emerytury, który jest wymieniony w wykazie prac uprawniających do emerytury pomostowej.