Do tej pory tylko troje dorosłych dzieci skutecznie uchyliło się od obowiązku płacenia za rodzica, który je skrzywdził, a teraz przebywa w domu pomocy społecznej.
Od ponad dwóch lat osoby, które nie chcą dopłacać do kosztów umieszczenia rodzica w placówce dla seniorów, mogą ubiegać się o zwolnienie z takich wydatków. Chodzi o przypadki, gdy opiekun porzucił podopiecznych w dzieciństwie lub po rozstaniu z drugim rodzicem nie interesował się ich losem. Okazuje się jednak, że dotychczas z tego uprawnienia skorzystało niewiele dorosłych dzieci. Najczęściej nie jest to możliwe dlatego, że zainteresowane osoby nie uzyskały wyroku sądowego o pozbawieniu praw rodzicielskich.
Papierowa ochrona