Prezydent podpisał natomiast nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

O godz. 14 we wtorek podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Duda spotka się z dziennikarzami, aby - jak podało w komunikacie biuro prasowe prezydenckiej kancelarii - uzasadnić odmowę podpisania przez Lecha Kaczyńskiego ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych.

Ustawa o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych zawiera rozwiązania techniczne i miała wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Przewiduje ona utworzenie zakładów emerytalnych, zarządzających funduszami emerytalnymi, które będą wypłacały dożywotnie emerytury kapitałowe. Jeden zakład ma zarządzać tylko jednym funduszem.

Ten 5-letni okres - zdaniem prezydenta - pozwala na uznanie, że "uda się jeszcze poprawić błędy w ustawie o emeryturach kapitałowych"

Dla zapewnienia bezpieczeństwa wypłaty świadczeń zakłady będą musiały tworzyć rezerwy dożywotnich emerytur kapitałowych i rezerwy regulacyjne.

W grudniu prezydent podpisał ustawę o dożywotnich emeryturach kapitałowych, która reguluje zasady wypłacania emerytur w tzw. nowym systemie, czyli z indywidualnych kont w Otwartych Funduszach Emerytalnych (tzw. II filar). Jako pierwsze nowe emerytury otrzymają po 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone w 1949 roku, czyli najstarszy rocznik uprawniony do korzystania z II filara. Trafią one wyłącznie do kobiet. Mężczyźni, ze względu na wyższy o 5 lat wiek emerytalny, po raz pierwszy otrzymają je w 2014 r.

Ten 5-letni okres - zdaniem prezydenta - pozwala na uznanie, że "uda się jeszcze poprawić błędy w ustawie o emeryturach kapitałowych". Prezydent zaliczył do nich przede wszystkim brak waloryzacji świadczeń i dziedziczenia środków zgromadzonych w OFE.