Dzisiejszy dzień jest ostatnim, w którym złożenie dokumentów potrzebnych do uzyskania świadczenia wychowawczego na zaczynający się 1 października nowy okres pozwoli zachować rodzicom ciągłość wypłaty pieniędzy.
Jest to związane z przewidzianymi w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.) zasadami, które sprowadzają się do tego, że w przypadku wniosków, które wpłyną do gminy w sierpniu, ustalanie i wypłata 500 zł na dziecko nastąpi do końca października. Natomiast gdy formularze zostaną złożone w wrześniu lub październiku, czas na ich rozpatrzenie mija ostatniego dnia odpowiednio listopada oraz grudnia i rodzic otrzyma wyrównanie świadczeń.
Jednocześnie może się zdarzyć, że wnioski, które rodzice złożą dziś lub które przekazali w ostatnich dniach, będą zawierały błędy. Wtedy gmina wezwie opiekunów do ich poprawienia – będą na to mieli 14 dni.
Podobnie będzie w sytuacji, gdy okaże się, że formularz będzie niekompletny, bo nie będą dołączone do niego dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń. Wówczas rodzic też otrzyma wezwanie, przy czym będzie miał więcej czasu na ich dostarczenie – wyniesie on od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Jednak nawet gdyby rodzic poprawił wniosek lub dostarczył potrzebne do niego dokumenty dopiero we wrześniu, to nie oznacza to, że jego wniosek zostanie rozpatrzony przez samorząd później i tym samym może mieć przerwę w wypłacie świadczeń przez październik.
– Przy takim wniosku, o ile rodzic poprawi go lub uzupełni w wyznaczonym terminie, będzie liczyła się pierwotna data jego złożenia. Decyzję przyznającą 500 zł na dziecko na nowy okres świadczeniowy i pieniądze za październik otrzyma więc najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca – deklaruje Piotr Spiżewski, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.
Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory rodzice złożyli prawie 2 mln wniosków o świadczenie wychowawcze, z czego ponad 0,55 mln przez internet. Resort szacuje, że łączna liczba formularzy, które zostaną złożone w sierpniu, może wynieść 75–80 proc. rodziców obecnie uprawnionych do wsparcia z programu 500+. Aby wszyscy zainteresowani opiekunowie mogli to zrobić, w specjalnym piśmie skierowanym do gmin Elżbieta Rafalska zaapelowała m.in. o wydłużenie czasu pracy komórek organizacyjnych zajmujących się przyjmowaniem wniosków.