Zaktywizować można nawet młodzież nazywaną NEET-sami – tych, którzy nie pracują i nie uczą się. Pokolenie „ani-ani” szuka własnego sposobu na życie i często boi się dorosłości, drzemie w nim jednak bardzo duży potencjał. Należy pomóc im go odkryć.
#YOUTHEMPOWERED
Kryzys gospodarczy najbardziej uderzył w młodych. Bezrobocie w tej grupie wiekowej poszybowało w górę i przez wiele lat utrzymywało się na wysokim poziomie. Do tej pory, mimo dobrej sytuacji na rynku pracy, odsetek osób bez zajęcia wśród najmłodszych znacznie przewyższa średnią.