W wielu gminach już ponad połowa otrzymujących świadczenia wychowawcze złożyła nowe wnioski. Szwankuje jednak przesyłanie ich za pośrednictwem e-PUAP.
Mimo że nie skończył się jeszcze pierwszy miesiąc składania wniosków o pieniądze z programu 500+ na nowy okres świadczeniowy (ruszy 1 października), do gmin wpłynęło ponad 1,37 mln formularzy. To oznacza, że potrzebne dokumenty wypełniło już ponad 50 proc. rodzin, pobierających świadczenie. Samorządy spodziewają się, że statystyki w ostatnich dniach sierpnia jeszcze się poprawią, bo rodzice będą chcieli uniknąć przerwy w uzyskiwaniu 500 zł na dziecko.
E-wnioski bez błędów