Najważniejsze zmiany dotyczą zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli biorących udział w egzaminach zewnętrznych - mówiła Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji, prezentując rządową nowelizację ustawy o systemie oświaty. Podkreślała, że te kwestie budziły wątpliwości od momentu wprowadzenia nowej matury. Wielu nauczycieli dochodziło swoich praw w sądach. Projekt przewiduje, że w egzaminach ustnych nauczyciele-egzaminatorzy będą uczestniczyć w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych. Za czas pracy przekraczający ten wymiar będą otrzymywać wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe.

Rządowy projekt przewiduje też, że uczniowie, którzy mają z zachowania ocenę niższą od dobrej, nie otrzymają stypendiów naukowych, a kandydaci do pracy w szkole będą zobowiązani do przedstawieni zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Ponadto posłowie zapoznali się z trzema innymi projektami przygotowanymi przez posłów PO, LiD i PiS. Projekty PO i LiD znoszą obowiązek noszenia jednolitych strojów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, a także dla dorosłych oraz placówkach przyszpitalnych. Według Artura Ostrowskiego, posła LiD, 1 września 2007 r. prawie 1 mln uczniów nie miało mundurków, mimo że od tego dnia były już obowiązkowe

Z kolei projekt nowelizacji autorstwa posłów PiS przewiduje m.in. utworzenie ośrodków wsparcia wychowawczego i likwidację liceów profilowanych.

Posłowie zdecydowali, że wszystkie cztery projekty trafią do prac w podkomisji.