Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji międzyresortowych 11 projektów rozporządzeń, zmieniających zasady wynagradzania w instytucjach należących do państwowej sfery budżetowej. Projekty dotyczą m.in. ochotniczych hufców pracy, stołówek i bufetów pracowniczych, domów wczasowych, ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, parkach krajobrazowych, Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Wszystkie rozporządzenia określają nowe, minimalne i maksymalne, wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość podwyżek zależy od instytucji. Na przykład naukowi pracownicy PAN otrzymają jedynie 3 proc. podwyżki. Z kolei minimalne widełki dla pracowników parków krajobrazowych wzrosną od 26 do 61 proc., zależnie od kategorii zaszeregowania. Natomiast dla osób zatrudnionych w OHP najniższe wynagrodzenia zostały zwiększone nawet o 106 proc.

Projekty rozporządzeń wprowadzają także nowe zasady wynagradzania. Resort chce ujednolicić je we wszystkich instytucjach. Dlatego planuje zlikwidować różnego rodzaju dodatki do pensji, m.in. za znajomość języków obcych, za pracę w uciążliwych warunkach czy tzw. brygadzistowski. W zamian jednak pracownicy będą mogli otrzymać tzw. dodatek specjalny. Pracodawca może go przyznać na czas określony lub nieokreślony z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków służbowych, powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 kwietnia, jednak z wyrównaniem od 1 stycznia.

50 tys. pracowników dotyczą nowe zasady wynagradzania