Absolwent szkoły wyższej, poseł i ofiara wypadku w drodze lub z pracy otrzymają zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania.

Chorej osobie przysługuje kilka rodzaju świadczeń, zależnych od stopnia niezdolności do pracy. Jakie dokładnie świadczenia otrzyma osoba niezdolna do pracy, dowiesz się tutaj>> Przede wszystkim, przez pierwszy okres choroby, czyli 33 dni, pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. Od 34 dnia niezdolności do pracy wypłatę świadczenia przejmuje ZUS i wypłaca osobom ubezpieczonym zasiłek chorobowy. Inne są zasady wypłacania chorobowego dla osób 50+>>

Świadczenie chorobowe przysługują jednak tylko osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym - obowiązkowym (umowa o pracę) lub dobrowolnym (umowa zlecenia, rzadko o dzieło - więcej na ten temat czytaj tutaj>>).