Absolwent szkoły wyższej, poseł i ofiara wypadku w drodze lub z pracy otrzymają zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania.

Chorej osobie przysługuje kilka rodzaju świadczeń, zależnych od stopnia niezdolności do pracy. Jakie dokładnie świadczenia otrzyma osoba niezdolna do pracy, dowiesz się tutaj>> Przede wszystkim, przez pierwszy okres choroby, czyli 33 dni, pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. Od 34 dnia niezdolności do pracy wypłatę świadczenia przejmuje ZUS i wypłaca osobom ubezpieczonym zasiłek chorobowy. Inne są zasady wypłacania chorobowego dla osób 50+>>

Świadczenie chorobowe przysługują jednak tylko osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym - obowiązkowym (umowa o pracę) lub dobrowolnym (umowa zlecenia, rzadko o dzieło - więcej na ten temat czytaj tutaj>>).

Ponadto niezdolność do pracy powinna powstać w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, czyli ustania zatrudnienia. Choroba musi przy tym trwać co najmniej 30 dni bez przerwy. Przy chorobie zakaźnej, kiedy okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, termin wydłuża się do 3 miesięcy od momentu ustania ubezpieczenia. W efekcie zasiłek chorobowy przysługuje też po zwolnieniu z pracy>>

Niezbędny jest też okres wyczekiwania, który wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego przy ubezpieczeniu obowiązkowym i 90 dni przy ubezpieczeniu dobrowolnym.

Kto nie czeka na zasiłek. Jednak część pracowników może nabyć prawo do wynagrodzenia lub zasiłku od pierwszego dnia choroby. Od razu prawo do świadczeń przysługuje:

  • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Ile wynosi zasiłek. Wysokość świadczeń zależy od zarobków pracownika, bowiem jako podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę, jeżeli przysługuje w stałej miesięcznej wysokości, a jeśli jest zmienne - wynagrodzenie, jakie pracownik osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Ostatecznie większość chorych pracowników otrzyma wynagrodzenie i zasiłek w wysokości 80 procent podstawy, które ulegają jednak obniżeniu do 70 proc., gdy chory przebywa w szpitalu. Na 100 proc. świadczenia mogą liczyć tylko ofiary wypadku przy pracy, chore kobiety w ciąży i osoby oddające komórki bądź narządy. Więcej o zasiłku chorobowym za pobyt w szpitalu czytaj tutaj>>

Niezdolny do pracy może jednak pobierać zasiłek chorobowy przez okres nie dłuższy niż 182 dni, a w przypadku gruźlicy oraz gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży - przez maksymalnie 270 dni. Kto otrzyma zasiłek bez okresu wyczekiwania, dowiesz się tutaj>>