statystyki

Jak rozliczyć nadpłatę z ubiegłego roku po przekroczeniu limitu 30-krotności składek

autor: Izabela Nowacka11.08.2017, 17:00
Kwota zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika jest jego przychodem ze stosunku pracy

Kwota zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika jest jego przychodem ze stosunku pracyźródło: ShutterStock

Dostaliśmy zawiadomienie z ZUS, z którego wynika, że jeden z naszych pracowników w październiku 2016 r. przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki za październik i listopad zostały naliczone od zawyżonej, pełnej podstawy, przy czym wystąpiła jednocześnie niedopłata składki zdrowotnej. Za grudzień już składki emerytalno-rentowe nie poszły. Jak rozliczyć powstałą nadpłatę składek społecznych i niedopłatę zdrowotnej? Jak to wpłynie na podatek dochodowy?

Podstawa tego pracownika w 2016 r. to 12 300 zł miesięcznie, a od 1 stycznia 2017 r., po powierzeniu mu funkcji kierowniczej – 15 000 zł. Mamy zwrócić nadpłatę pracownikowi i dokonamy tego we wrześniu, przy czym z wyliczeń wynika, że w tym miesiącu też dojdzie do przekroczenia bieżącej rocznej podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej.

ODPOWIEDŹ

Izabela Nowacka ekspert od wynagrodzeń

Izabela Nowacka ekspert od wynagrodzeń

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób będących m.in. pracownikami nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy określonego w ustawie budżetowej (art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dalej: ustawa systemowa). Przykładowo limit 30-krotności w 2016 r. wynosił 121 650 zł, a w 2017 r. to 127 890 zł.

Do osiągnięcia kwoty tego ograniczenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oblicza się i przekazuje do ZUS od podstawy wymiaru ustalonej jako przychód z tytułu zatrudnienia w rozumieniu przepisów podatkowych. Natomiast od nadwyżki ponad wskazany limit składki emerytalno-rentowe nie powinny być już przez płatnika naliczane i odprowadzane. Nie dotyczy to jednak pozostałych składek, czyli na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – te nadal powinny być opłacane bez względu na wysokość podstawy wymiaru. Płatnik zaprzestaje opłacania składek z powodu osiągnięcia przez ubezpieczonego w danym roku kalendarzowym kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki na podstawie:

1) informacji uzyskanej z ZUS, że kwota ograniczenia została osiągnięta,

2) własnej dokumentacji płacowej.

Informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatnik zawiera w imiennym raporcie rozliczeniowym ZUS RCA. Sporządzając raport za pracownika, za którego nie opłaca się już składek emerytalnej i rentowych, w polu 02 bloku IIIB trzeba wpisać cyfrę 1, 2 lub 3, w zależności od tego, kto stwierdził przekroczenie (3 – gdy informacja pochodzi z ZUS, 2 – gdy przekazuje ją płatnik, a 1 – gdy powiadomił ubezpieczony, który ma kilku płatników).

Jeżeli pracodawca jest jedynym płatnikiem dla danego pracownika, to na podstawie własnej dokumentacji płacowej może sprawdzać na bieżąco wysokości podstawy składek pod kątem limitu 30-krotności. Inaczej sytuacja wygląda, gdy pracownik ma jeszcze inne miejsca pracy, z których osiąga oskładkowane przychody. Dla ustalenia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek sumuje się bowiem wszystkie przychody pracownika stanowiące bazę naliczania składek, uzyskane od każdego z płatników. Dlatego też w takiej sytuacji sam ubezpieczony ma obowiązek kontrolować, czy kwota ograniczenia została już osiągnięta. Jeśli tak, zawiadamia o tym wszystkich swoich płatników składek (art. 19 ust. 6 ustawy systemowej). Wówczas płatnicy ci na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia zaprzestają naliczania i przekazywania na konto ZUS składek emerytalnej i rentowej.

Opłacanie składek mimo przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej oznacza powstanie nadpłaty na koncie tych składek i jednocześnie niedopłatę w składce zdrowotnej. Płatnik ma obowiązek skorygować dokumenty rozliczeniowe za miesiąc/miesiące, w których błędnie ustalił składki. Korekta polega na prawidłowym naliczeniu składek na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe. Składkę emerytalną i rentową należy naliczyć tylko od podstawy wymiaru, która nie powoduje przekroczenia rocznego limitu. Jednocześnie musi zostać na nowo obliczona kwota składki zdrowotnej, tj. od wyższej podstawy, bo ustalonej po pomniejszeniu o niższą wysokość składek społecznych.


Pozostało 60% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane