Gmina powinna zgłaszać do prowadzonego przez wojewodę rejestru miejsc tymczasowego schronienia nie tylko swoje placówki, ale także te prowadzone na jej zlecenie.

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), który wprowadza wiele zmian dotyczących prowadzenia placówek przeznaczonych dla osób bezdomnych. Jedną z nich jest nowy typ schroniska: z usługami opiekuńczymi. Jego celem będzie zapewnienie wsparcia bezdomnym, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia nie wymagają całodobowej, ale częściowej opieki i pomocy innych osób. Natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach w schronisku z usługami opiekuńczymi będą mogli przebywać bezdomni mający decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, którzy czekają na wolne miejsce. Dopuszczalna będzie też sytuacja, gdy w takim schronisku będą miejsca przeznaczone dla osób, które są zdolne do samoobsługi.
Kolejną kwestią, którą reguluje nowelizacja, jest uszczegółowienie i doprecyzowanie przepisów związanych z rejestrem placówek dla bezdomnych, który prowadzi wojewoda. Projekt zakłada, że zgłoszenia do niego będzie dokonywać gmina, która prowadzi schronisko czy noclegownię, zleca ich prowadzenie, np. organizacjom pozarządowym, oraz taka, która podpisała umowę z podmiotem niepublicznym i wykupiła w jego placówce miejsca tymczasowego schronienia. W takim zgłoszeniu powinny być podane podstawowe dane o placówkach, jak: adres, typ, nazwa czy liczba miejsc, oraz o podmiotach, które je prowadzą. Dodatkowo gmina będzie zobowiązana, aby przekazywać wojewodzie wszelkie zmiany odnoszące się do tych danych w ciągu 14 dni od ich powstania, tak aby jego służby mogły na bieżąco aktualizować informacje zawarte w rejestrze.
Ponadto projekt wydłuża okres przejściowy, w którym działające obecnie noclegownie, schroniska i ogrzewalnie mają czas na dostosowanie się do standardów lokalowych i kadrowych, określonych rozporządzeniem ministra rodziny. Teraz przepisy wskazują, że wspomniane wymogi powinny być osiągnięte do 5 października 2018 r. Natomiast zgodnie z projektem czas ten będzie wydłużony do 31 grudnia 2020 r.
Nowe regulacje mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a w ciągu następnych 30 dni gminy będą musiały przekazać wojewodzie wymagane przez nowelizację dane do rejestru.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy