Za sprawą nowelizacji kodeksu pracy, od 18 stycznia 2009 r. każdy pracodawca będzie musiał wyznaczyć pracownika do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zmiana prawa sprawiła, że bardzo wiele osób zgłasza się do jednostek prowadzących z tego typu szkolenia szkolenia.

Aby zapisać się na takie szkolenie, wystarczy mieć średnie wykształcenie (należy przedstawić świadectwo dojrzałości lub odpis dyplomu szkoły wyższej). Trzeba także wypełnić odpowiednią deklarację płatności - gwarancja, że zapłaci się za odbyty kurs.

Na szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej może wysłać swojego pracownika firma, ale zainteresowani mogą zgłaszać się też sami.

Kto, gdzie i za ile

- Sporo zainteresowanych zgłasza się indywidualnie. Zazwyczaj są to specjaliści od BHP, którzy chcą rozszerzyć swoje kwalifikacje. Bywa też, że sami właściciele firm zapisują się na takie szkolenie - mówi Witold Frankowski, dyrektor Ośrodka Techniki Pożarniczej w Warszawie.

Koszt takiego szkolenia wynosi około 1,2-1,25 tys. zł. Z uwagi na to, że szkolenie składa się z dwóch pięciodniowych sesji, niektóre osoby muszą same zapewnić sobie zakwaterowanie i wyżywienie albo wykupić kurs z taką opcją - koszt rośnie wtedy do około 3,6 tys. zł.

Zainteresowani zdobyciem uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej mogą zgłosić się na szkolenie do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie lub pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz do ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich PSP.

Częstotliwość szkoleń uzależniana jest od liczby chętnych. Do tej pory średnio odbywały się one cztery razy w roku. Jednak obecnie zainteresowanie jest na tyle duże, że w niektórych szkołach w samym pierwszym kwartale 2009 r. może odbyć się tyle szkoleń.

Zdobywanie kwalifikacji

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej obejmuje zagadnienie z zakresu organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku. Kursanci poznają także zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych.

Podczas sesji szkoleniowych dowiadują się również o przyczynach powstawania, rozprzestrzeniania się pożarów oraz o zasadach ich gaszenia. Dochodzą do tego zasady ewakuacji ludzi i mienia oraz zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Po pierwszej sesji szkoleniowej kandydaci na inspektorów dostają temat techniczny do opracowania. Dopiero po zaliczeniu tej pracy zostają dopuszczeni do egzaminu końcowego. Witold Frankowski przyznaje, że zdarza się, że ktoś nie zostanie dopuszczony do tego egzaminu, jeżeli słabo opracuje temat, ale nie są to częste przypadki.

- Zdajemy sobie sprawę, że w dwa tygodnie nikt nie nauczy się całego pożarnictwa - mówi Witold Frankowski.

Inspektorzy muszą jednak odnawiać swoje kwalifikacje co pięć lat - tyle ważne są uprawnienia inspektora. Dlatego co pięć lat trzeba przechodzić też szkolenie.