Wszyscy funkcjonariusze SG przeszli już specjalne szkolenia, w jaki sposób kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców.
Funkcjonariusze SG mogą sprawdzać pracujących w Polsce cudzoziemców pod kątem legalności ich zatrudnienia. Obecnie zajmuje sie tym również: Państwowa Inspekcja Pracy oraz Służba Celna, która w przyszłości nie będzie realizować tego uprawnienia, w związku z projektowaną zmianą ustawy o Służbie Celnej. Straż Graniczna może też przeprowadzać kontrole cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju.
- Funkcjonariusze mogą zażądać od pracodawcy okazania dokumentów zatrudnionych osób, w tym zezwoleń na pracę. Skontrolują też, czy charakter wykonywanej przez cudzoziemca pracy oraz warunki jej wykonywania są zgodne z opisem umieszczonym w zezwoleniu. W przypadku rozbieżności lub braku dokumentacji sprawa trafi do sądu - zapowiada Andrzej Jakubaszek, zastępca dyrektora Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.
Nowela ustawy o cudzoziemcach przewiduje w takich sytuacjach karanie zarówno pracodawcy, jak i nielegalnie zatrudnionego. W przypadku tego ostatniego, poza sprawą karną, ustawa przewiduje również kary administracyjne, takie jak wydalenie cudzoziemca z terytorium RP lub zobowiązuje go w ciągu 7 dni do opuszczenia naszego kraju. Tego typu sankcje administracyjne obejmują również cudzoziemców prowadzących w Polsce działalność gospodarczą niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
W ich przypadku podstawą do wydalenia może być brak odpowiedniej wizy zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.
Jak zapewnia Andrzej Jakubaszek, wszyscy funkcjonariusze SG, którzy w swoich uprawnieniach mają kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, przeszli już odpowiednie szkolenia w tym zakresie.
- Instruktażu udzielali im m.in. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, Służby Celnej, a także nasi wykładowcy w dwóch naszych szkołach: Kętrzynie i Koszalinie - wylicza pogranicznik.
Ministertwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kończy pracę nad rozporządzeniem w sprawie trybu wykonanywania tych kontroli (będą wykonywać je przynajmniej dwaj funkcjonariusze) oraz sposobu ich dokumentowania. Trwają ostatnie uzgodnienia w tym zakresie z Ministerstwem Pracy.
Podstawa prawna
Ustawa z 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz innych ustaw (Dz.U. nr 216 poz. 1367).