Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być opłacana z kilku tytułów odrębnie tylko wtedy, gdy ubezpieczony uzyskuje z nich więcej niż jeden przychód.
Mężczyzna zwrócił się do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Miał bowiem wątpliwości, czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług zarządzania, w ramach której zawarł kontrakt menedżerski na kierowanie spółką, podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu prowadzenia tej działalności. Zaznaczył, że z uwagi na pełne zaangażowanie w czynności menedżerskie na rzecz przedsiębiorstwa uzyskuje przychody wyłącznie z tytułu umowy o świadczenie usług – kontraktu menedżerskiego.
Dyrektor oddziału NFZ stwierdził jednak, że wnioskodawca podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z obydwu tytułów. Potwierdził to również prezes NFZ, do którego trafiło odwołanie wnioskodawcy.