Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.; dalej: ustawa) zastąpiła ustawę z 13 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 ze zm.).

W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowego, chorobowego) przepisy regulujące świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie zaczęły obowiązywać jednocześnie lub tuż po wejściu w życie wielkiej reformy ubezpieczeń społecznych w 1999 r. Zostały one uchwalone nieco później, częściowo powielając rozwiązania znane z ustawy uchylanej.

Dzisiaj przedstawiamy pierwszą część komentarza obejmującą podstawowe zagadnienia i definicje zawarte w art. 1–6.