Sprawami rodziny zajmie się resort pracy. Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji wrócił z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dokąd przeniesiono go 25 czerwca, do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nadal podlega minister Joannie Kluzik-Rostkowskiej. Za dział: sprawy rodziny w MRR odpowiedzialna była Joanna Kluzik-Rostkowska, która wcześniej zajmowała się tą problematyką jako wiceminister pracy.

Więcej www.mpips.gov.pl

PosŁowie chcĄ alternatywnych przedszkoli. Prowadzenie przez samorządy tzw. alternatywnych form wychowania przedszkolnego zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Przewiduje on ponadto, że dzieci, które z powodu choroby lub niepełnosprawności nie mogą chodzić do obowiązkowej zerówki, będą mogły korzystać z kształcenia indywidualnego. Projekt nowelizacji przyjęła sejmowa Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży. Jego autorzy proponują, aby oprócz przedszkoli, które prowadzą zajęcia dla dzieci przez co najmniej pięć godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, istniały też tzw. publiczne formy wychowania przedszkolnego. Placówki te będą mogły prowadzić mniej niż pięć godzin zajęć dziennie.

Więcej www.sejm.gov.pl

FERIE ZIMOWE ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmienić kalendarz roku szkolnego. Resort chce, aby ferie zimowe mogły być łączone z bożonarodzeniową przerwą świąteczną. Decyzję podejmowałby kurator z wojewodą, pod warunkiem, że na danym terenie jest dużo osób wyznania prawosławnego. W przyszłym roku bowiem prawosławne Boże Narodzenie wypada 7 i 8 stycznia. Projekt rozporządzenia w sprawie roku szkolnego zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.

Więcej www.men.gov.pl

Raport Światowej Organizacji Zdrowia. Międzynarodowe rozprzestrzenianie się chorób zagraża zdrowiu, gospodarce i bezpieczeństwu - głosi raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pod hasłem: Bezpieczniejsza przyszłość - globalna ochrona zdrowia publicznego w XXI wieku. Zdaniem ekspertów WHO, nowe choroby pojawiają się i rozprzestrzeniają w niespotykanym dotychczas tempie. Od 1967 roku zidentyfikowano co najmniej 39 nowych czynników chorobotwórczych, w tym HIV, gorączki krwotoczne Ebola i Marburg oraz SARS. Także znane od dawna grypa, malaria czy gruźlica stale stwarzają zagrożenie ze względu na mutacje, rosnącą odporność na leki i słabe funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia.

Więcej www.who.int

Lekarze zawiesili protest. Lekarze z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA zawiesili trwający od maja protest - poinformowała rzeczniczka ministra spraw wewnętrznych i administracji Patrycja Hryniewicz. Po wielogodzinnych negocjacjach z dyrekcją szpitala lekarze postanowili o bezterminowym zawieszeniu wszelkich form akcji strajkowych i protestacyjnych - podkreśliła. Warszawski szpital MSWiA przyłączył się do protestu lekarzy 31 maja, wtedy też w placówce powstał komitet strajkowy.