statystyki

Pracodawca może obniżyć należną rekompensatę za wypadek przy pracy

autor: Karolina Topolska, Ryszard Sadlik13.07.2017, 09:23; Aktualizacja: 13.07.2017, 09:32
wypadek w pracy, praca, pracownik

W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że jeśli pracownik uzyskał już jednorazowe odszkodowanie z ZUS, to nie podlega ono wprost odliczeniu od zadośćuczynienia przysługującego na podstawie art. 445 k.c.źródło: ShutterStock

W razie wystąpienia takiego zdarzenia pracownik może żądać zadośćuczynienia od firmy za doznaną krzywdę. Ta może jednak pomniejszyć je o kwotę jednorazowego odszkodowania z ZUS

Jeśli pracownik wskutek zaistnienia wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, może domagać się wypłaty z ZUS jednorazowego odszkodowania na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.; dalej: ustawa wypadkowa). Przy czym za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności. Chodzi tu więc o sytuację, gdy upośledzenie czynności organizmu poszkodowanego wskutek wypadku pracownika ma charakter nieodwracalny (np. utrata palca wskutek amputacji). Stały uszczerbek na zdrowiu oznacza więc, że nie jest możliwe odzyskanie w pełni sprawności organizmu poszkodowanego. Natomiast za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności na okres przekraczający sześć miesięcy, mogące ulec poprawie (art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy). Oceny, czy uszczerbek na zdrowiu ma charakter stały, czy też długotrwały, dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Ustala on również stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy.

Pieniądze od zatrudniającego

Poszkodowany w wypadku pracownik może także na podstawie przepisów kodeksu cywilnego żądać zapłaty od pracodawcy dalszych świadczeń finansowych. Na dopuszczalność dochodzenia takich roszczeń uzupełniających w stosunku do świadczeń wynikających z ustawy wypadkowej wskazywał wielokrotnie Sąd Najwyższy. Między innymi w wyroku z 5 lipca 2005 r., sygn. akt I PK 293/04, podniósł, że „Dopuszczalne jest dochodzenie przez pracownika od pracodawcy roszczeń uzupełniających z tytułu wypadków przy pracy, opartych na przepisach prawa cywilnego (art. 415, art. 444 i art. 445 k.c.)”. Zatem odpowiedzialność pracodawcy z tytułu szkody powstałej wskutek wypadku przy pracy nie jest wyłączona przez to, że pracownikowi przysługiwać będzie jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS. Pracownicy mogą bowiem występować przeciwko swoim pracodawcom także z żądaniem zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz renty wyrównawczej w razie utraty zdolności do pracy, jeśli ich szkody nie zostały zaspokojone w całości przez świadczenia z ZUS.

Warunki uzyskania


Pozostało 76% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane