W przyszłym tygodniu resort zdrowia przedstawi rządowi projekt ustawy wprowadzającej, która na nowo określi terminy wejścia w życie trzech ustaw zdrowotnych podpisanych przez prezydenta.
Minister zdrowia Ewa Kopacz potwierdziła informacje zamieszczone w artykule "Rząd odmawia publikacji ustaw podpisanych przez prezydenta", że trzy ustawy zdrowotne podpisane przez prezydenta nie mogą wejść w życie. Napisaliśmy, że Kancelaria Premiera nie zamierza ich publikować w Dzienniku Ustaw, ponieważ tzw. ustawa wprowadzająca określająca te daty została zawetowana wraz z dwoma pozostałymi z pakietu zdrowotnego, czyli ustawą o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawą o pracownikach ZOZ.
- Na najbliższym posiedzeniu rządu zaproponujemy projekt nowej ustawy wprowadzającej, która na nowo określi dzień wejścia w życie trzech ustaw zdrowotnych podpisanych przez prezydenta - zapewniła wczoraj minister zdrowia Ewa Kopacz.
Niepublikowanie podpisanej przez prezydenta ustawy o prawach pacjenta uniemożliwia stworzenie nowej instytucji, tj. Rzecznika Prawa Pacjenta. Miał on rozpocząć działalność od tego roku. Jest ona szczególnie ważna dla pacjentów dochodzących swoich roszczeń, bo wzmacnia ich rolę przed sądem.