Sejm zgodził się na zwiększenie dofinansowania do tworzenia lokali socjalnych i noclegowni. Posłowie uchwalili dziś nowelizację ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 427 posłów, żaden nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja przewiduje zwiększenie dofinansowania tworzenia lokali socjalnych z 20 - 40 proc., jak jest obecnie, do 30 - 50 proc.

Wprowadza także możliwość refinansowania w ramach programu kosztów zakupu przez gminę lokalu, jeżeli zostało to uczynione przed upływem 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wsparcie. Zrezygnowano natomiast z możliwości wliczania kosztów uzbrojenia terenu do kosztów przedsięwzięcia.

W 2007 roku zakładano, że powstanie 5,5 tys. lokali socjalnych i mieszkań chronionych - powstało 2564

Gminy mogą także korzystać z preferencyjnych kredytów krajowego funduszu mieszkaniowego. Oprocentowanie tego kredytu wynosi 1 proc., a jego spłata została wydłużona do 15 lat.

Celem uchwalonej przed dwoma laty ustawy miało być stworzenie w ciągu 8 lat 100 tys. lokali socjalnych i mieszkań chronionych i 20 tys. nowych miejsc w noclegowniach.

W 2007 roku zakładano, że powstanie 5,5 tys. lokali socjalnych i mieszkań chronionych - powstało 2564. Zakładano, że powstanie 3 tys. miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych - powstało 170. Podobnie w 2008. Stąd konieczność nowelizacji ustawy.