- Największą bolączką systemu emerytalnego jest zapewnienie godnych emerytur. Modernizacja III filaru nie będzie antidotum na te wyzwania - mówi Paweł Wojciechowski.Co pan sądzi o rządowych planach rozbudowy funduszy pracowniczych i zmianach w OFE?
Rozbudowa pracowniczego filaru emerytalnego jest potrzebna, aby mobilizować dodatkowe długoterminowe oszczędności, które w założeniu powinny przekształcać się w kapitał inwestycyjny. Ale osobiście uważam, że modernizację systemu dobrowolnego oszczędzania na emeryturę najlepiej budować na już istniejących instytucjach.
Czy to znaczy, że powinniśmy rozwijać obecne pracownicze programy emerytalne, IKZE i IKE?