Prawie 10 mld zł zasiliło w ub.r. finanse rodzin z tytułu zasiłków z pomocy społecznej. To znacznie więcej niż wcześniej.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kończy prace nad raportem opisującym ubiegłoroczne wydatki na świadczenia rodzinne. Mowa o zasiłkach socjalnych ukierunkowanych na pomoc rodzinom. Ze wstępnych danych, przesłanych nam przez resort, wynika, że do rodzin w 2016 r. trafiło 9,75 mld zł, o jedną czwartą więcej niż w 2015 r. Ponad połowa tej sumy to zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki w obu kategoriach wyraźnie wzrosły, w pierwszej o ok. 17 proc., w drugiej o mniej więcej 14 proc. w ciągu roku.