W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów ustaw, które zakładają utrzymanie podwyżek dla pracowników służby zdrowia w kolejnych latach. Posłowie ustalili, że projektem bazowym do dalszych prac będzie ten przedstawiony przez rząd. Jednocześnie pewne rozwiązania zaproponowane w drugim projekcie ustawy nowelizującej ubiegłoroczną ustawę podwyżkową przygotowanym przez PSL będą mogły być włączone do rządowego projektu w trakcie prac legislacyjnych.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy przewiduje wliczenie ubiegłorocznych podwyżek do wynagrodzenia zasadniczego. Obecnie w wielu szpitalach podwyżki były wypłacane w formie dodatków. Zaproponowano również podwyższenie tzw. wskaźnika kosztów pracy, według którego są przyznawane poszczególnym rodzajom szpitali pieniądze na wzrost wynagrodzeń. Wskaźnik ten miałby być wyższy jednak tylko dla szpitali powiatowych, gminnych oraz uzdrowisk.

Z takim rozwiązaniem nie zgadzają się organizacje pracodawców oraz m.in. Platforma Obywatelska. Zamierza ona zgłosić poprawkę, która ustali wskaźnik na jednakowym poziomie dla wszystkich rodzajów placówek medycznych.

Posłowie mają kontynuować prace nad nowelizacją ustawy podwyżkowej również dzisiaj, tak aby mogła być ona uchwalona na tym posiedzeniu Sejmu.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl