Raz uzyskane 500+ nie jest dane bezterminowo. Jeśli rodzice, którzy dzisiaj pobierają świadczenie, nie dopełnią formalności na czas, przelewy na ich konto ustaną. A do tego w przepisach dotyczących przyznawania pieniędzy sporo się zmienia, i to już od sierpnia.

1 października zaczyna się nowy okres świadczeniowy. Aby rodzic mógł kontynuować pobieranie 500 zł na dziecko lub dzieci, konieczne jest złożenie wniosku o jego przyznanie. Wystąpić z nim może matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, czyli osoby, które wszyscy ci, którzy są uprawnieni do uzyskiwania tego świadczenia.

Tak jak do tej pory wniosek należy złożyć w jednostce gminy, która odpowiada za prowadzenie postępowań w zakresie 500 zł na dziecko. Najczęściej jest nim ośrodek pomocy społecznej, odpowiedni wydział urzędu gminy/miasta lub inna samorządowa instytucja. Co ważne, wniosek jest składany w gminie zamieszkania, a nie zameldowania.

W całym kraju obowiązuje jeden wzór wniosku, który trzeba wypełnić. Dotyczy to zarówno tych, którzy starają się o przyznanie lub przedłużenie zasiłku tylko na drugie i kolejne dzieci, jak i tych spełniających kryterium dochodowe do uzyskania wsparcia na pierwszego potomka. Sam formularz, który trzeba wypełnić, nieco się zmieni. Jego wzór będzie można znaleźć m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gotowymi drukami będą też dysponować jednostki zajmujące się wypłacaniem wsparcia.

Wniosek będzie można złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej. W tym drugim przypadku wniosek przez internet można złożyć na cztery sposoby.

■ Przez bankowość elektroniczną – rodzic musi sprawdzić, czy bank, z którego usług korzysta, oferuje taką możliwość. Co ważne, bank pośredniczy jedynie w procesie przekazania wniosku i zeskanowanych dokumentów załączników, które trzeba do niego dołączyć, a nie podejmuje dalszych działań związanych z jego dokumentem. Są one bowiem przesyłane do właściwej gminy, która rozpatruje formularz i wydaje decyzję w kwestii przyznania lub nie świadczenia wychowawczego.
■ Za pośrednictwem portalu Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl) – rodzic musi najpierw założyć konto za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Dopiero wtedy będzie mógł w module eWnioski znajdującym się na stronie Emp@tii wybrać formularz dotyczący świadczenia wychowawczego, wypełnić go, dołączyć niezbędne załączniki i wysłać do ośrodka pomocy społecznej.
■ Za pomocą ePUAP – czyli elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która umożliwia załatwienie online wielu urzędowych spraw, w tym złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze. Podobnie jak w przypadku Emp@tii, rodzic musi założyć konto na ePUAP.
■ Przez PUE ZUS – czyli Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Korzystanie z niej wymaga wcześniejszego zarejestrowania i założenia indywidualnego profilu. Wniosek o 500 zł na dziecko będzie dostępny po zalogowaniu się na swój profil.